Poresko savetovanje

Poresko savetovanje

Porezi snažno utiču na poslovne odluke svakog preduzetnika, a cilj je platiti samo onoliko poreza koliko to zahteva zakon. Poreski sistem u Sloveniji je prilično složen i samo mali broj preduzetnika uspeva da se u njemu snađe bez pomoći računovođe. Porezi koji imaju najveći uticaj na finansijske odluke preduzeća su pre svega: porez na dobit, porez na dodatu vrednost, porez na dohodak i doprinosi za socijalno osiguranje.

Nudimo vam sveobuhvatno poresko savetovanje koje se zasniva na redovnom praćenju poreskog zakonodavstva i smernica i uzima u obzir specifičnosti vašeg poslovanja. Posedujemo bogato iskustvo u ovoj oblasti, jer više od 25 godina savetujemo slovenačke i međunarodne privredne subjekte i pojedince.

 

U oblasti poreskog savetovanja smo u mogućnosti da vam pružimo sledeće usluge:

 

  • probni obračun poreza na dohodak i poreza na dobit
  • optimizacija poreskog bilansa
  • ostvarivanje prava na poreske olakšice
  • provera ispravnosti obračuna
  • priprema za posetu poreske inspekcije
  • zastupanje u poreskom postupku (komunikacija sa poreskim organom)
  • izračunavanje odgođenog poreza
  • ostali saveti u oblasti poreza na dohodak, poreza na dobit, doprinosa, trošarina…
Young couple and bank manager reading financial reports while having a meeting in the office.
Tax consulting services

KALIKONTO d.o.o.
Ljubljana, Ul. Ambrožiča Novljana 5
Slovenia

banner-sr