Računovodstvene usluge

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Pružamo kvalitetne računovodstvene usluge koje prilagođavamo potrebama svakog pojedinačnog preduzeća. Naš računovodstveni servis ima dugogodišnju tradiciju poslovanja i zapošljava stručnjake iz oblasti računovodstva za sve vrste privrednih društava, stalnih poslovnih jedinica (SPJ), kao i udruženja, privatnih institucija i fizičkih lica.

Naš računovodstveni servis vam nudi sledeće računovodstvene usluge:

 • vođenje osnovnih poslovnih knjiga (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige, itd.)
 • obračun poreza na dodatu vrednost (PDV)
 • obračun plata i doprinosa, autorskih honorara, najma, ugovora o radu i drugih vrsta ličnih primanja i izveštavanje Poreske uprave i Zavoda za penzijko i invalidsko osiguranje (ZPIZ) o tim prihodima
 • sastavljanje polugodišnjeg i završnog bilansa stanja i računa dobitka i gubitka
 • priprema konsolidovanih finansijskih izveštaja unutar grupe preduzeća (uključujući međudržavna)
 • priprema završnih izveštaja (obračun poreza na dobit, obračun poreza na dobit od samostalne delatnosti, bilansi, račun dobitka i gubitka itd. za potrebe FURS-a i AJPES-a)
 • popunjavanje statističkih izveštaja za potrebe Statističkog ureda RS
 • priprema i sastavljanje izveštaja za potrebe AJPES-a
 • sastavljanje izveštaja za naručioca
 • izračun kamata i sastavljanje završnog obračuna, naloga za izvršenje, kompenzacija
 • sastavljanje predloga kompenzacija
 • knjiženje po troškovnom mestu i projektu
 • obračun kamata
 • vođenje evidencije osnovnih sredstava
 • priprema predloga za sprovođenje
 • druge usluge u dogovoru sa klijentom

Računovodstvo Kalikonto d.o.o. je tehnološki napredan poslovni partner koji vam pomaže i pri organizacionom i tehničkom prelasku na e-poslovanje bez papira.

Two Businessmen Using Digital Tablet In Office Meeting
Accounting Services- spodaj

KALIKONTO d.o.o.
Ljubljana, Ul. Ambrožiča Novljana 5
Slovenia

banner-sr