Ostale usluge

Poslovno savetovanje

Svesni smo da poslovno savetovanje uključuje širok spektar aktivnosti podrške preduzećima i preduzetnicima, zato osim opšteg i stručnog poslovnog savetovanja nudimo i informisanje, osposobljavanje i usmeravanje u sprovođenju poslovnih projekata i rešavanju poslovnih izazova.

U naše poslovno savetovanje aktivno je uključeno i finansijsko savetovanje,

jer vlastitim znanjem i veštinama vezanim za finansije, IT sisteme, poslovanje i kontrolu troškova, unosimo dodatu vrednost u poboljšanje poslovnih procesa, povećanje profitabilnosti i upravljanje rizikom.

Kao deo poslovnog i finansijskog savetovanja pružamo pomoć u:

 • izradi poslovnih planova,
 • osnivanju ili preoblikovanju preduzeća,
 • pripremi i izradi kratkoročnih i dugoročnih finansijskih planova,
 • uspostavljanju i obavljanju platnog prometa,
 • planiranju i razvoju poslovanja,
 • savetovanju u oblasti računovodstva, poreza i novčanih tokova,
 • pripremi dokumentacije za dobijanje kredita,
 • sastavljamo predloge kompenzacija, ugovore o asignaciji, predloge cesija i e-sprovođenja,
 • sastavljamo analize finansijskog poslovanja,
 • pribavljamo kreditne izveštaje i vršimo procene poslovnih partnera,
 • pripremamo godišnje izveštaje u poslovne svrhe i u svrhu javnog objavljivanja,
 • pružamo ostale poslovne i finansijske savete.
Two serious caucasian men in suits discussing or planning business issues in the office. Colleagues or client and consultant are sitting at the table next to each other and talking.
Company executive coaching young personal secretary assistant, team leader or senior manager explaining work duties to junior, businessman telling contractual terms or deal details to female partner

Sa nama je poslovanje lakše, sigurnije i ekonomičnije.

Prekogranična spajanja preduzeća

Potreba za spajanjem javlja se u slučaju potrebe ispunjenja zahteva zakonske regulative, a naročito zbog potreba uprave za podacima o imovinskom i finansijskom položaju povezanih preduzeća, koji su nam potrebni u poslovnom planiranju i odlučivanju.

U sklopu naših usluga nudimo:

 • izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom,
 • pomoć u sastavljanju konsolidovanih finansijskih izveštaja grupe sa sedištem van Slovenije u skladu sa zakonodavstvom i standardima koje grupa primenjuje.
Cross-border intercompany consolidation

Konsolidovani finansijski izveštaji su izveštaji pojedinih međusobno povezanih preduzeća u Sloveniji i inostranstvu. Ti izveštaji prikazuju jasnu, transparentnu, istinitu i fer imovinsku i finansijsku situaciju i poslovne rezultate preduzeća na potpuno jednak način, kao da se radi o pojedinačnom preduzeću. To znači da se eliminišu sva uzajamna potraživanja i obaveze, svi uzajamni prihodi i rashodi, kao i svi posredni dobici i gubici koji proizlaze iz poslovanja između preduzeća unutar grupe.

U skladu sa članom 56. Zakona o privrednim društvima (ZGD-1), obveznik konsolidacije, a time i sastavljanja konsolidovanog godišnjeg izveštaja, je društvo sa sedištem u Sloveniji koje je matično društvo jednog ili više društava sa sedištem u Sloveniji ili inostranstvu, ako je matično društvo ili jedno od ćerinskih društava organizovano kao kapitalno društvo, ćerinsko društvo ili kao drugi slični pravno-organizacioni oblik u skladu sa zakonodavstvom zemlje sedišta društva.

Virtuelna kancelarija

Preduzećima kojima je potrebna poslovna adresa i koji su klijenti našeg računovodstvenog servisa nudimo i najam usluge tzv. “virtuelne kancelarije”.

Uz pomoć virtuelne kancelarije možete da održavate kontinuitet i kvalitet poslovanja.  Osim registracije poslovne adrese na našoj adresi, nudimo vam i prijem, skeniranje, obaveštavanje i slanje pošte, kao i druge administrativne usluge po potrebi.

Naša ponuda obuhvata i najam usluge profesionalne virtuelne kancealrije uz minimalne troškove.

Virtual office

E-računovodstvo i internet računovodstvo

Omogućavamo vam prelazak na e-računovodstvo i nudimo svu potrebnu pomoć oko samog prelaska.

Ukoliko imate vlastiti program koji podržava e-poslovanje, možemo da vam pomognemo u implementaciji aplikacije e-računovodstva (razmena podataka između vas i računovodstva), a ako to nije slučaj, nudimo vam mrežnu aplikaciju Web.Vasco za vođenje celokupnog e-poslovanja i 24-časovni uvid u poslovnu dokumentaciju vašeg preduzeća putem interneta – kompletno internet računovodstvo.

Mrežna aplikacija Web.Vasco omogućava:

 • izdavanje računa (običnih i e-računa),
 • primanje e-računa,
 • unos primljenih računa,
 • plaćanje primljenih računa,
 • sastavljanje putnih naloga,
 • uvid u glavnu knjigu i salda-konti,
 • unos mesečnih podataka za obračun plata,
 • skladišno poslovanje (maks. 1 skladište) itd.,
 • skeniranje dokumenata.
silhouette of happy business man with laptop working on the beach

Aplikacija omogućava pristup našem serveru 24 časa dnevno, radi u Windows sistemima, a za njeno funkcionisanje potrebna je internet veza.

Mrežna aplikacija Web.Vasco ima potpunu podršku e-računovodstva, što znači da više neće biti potrebe za fizičkim arhiviranjem papirne knjigovodstvene dokumentacije, jer će svi dokumenti biti bezbedno sačuvani u elektronskom obliku. Skeniranje dokumenata moguće je u našim ili vašim prostorima.

KALIKONTO d.o.o.
Ljubljana, Ul. Ambrožiča Novljana 5
Slovenia

banner-sr